İngiltere Tier 5 Vizesi Nedir?

Birleşik Krallık’ta geçici süreli olarak, belirli bir proje veya program doğrultusunda çalışmak üzere ülkeye giriş yapmak isteyenlerin İngiltere Geçici Çalışma Vizesi Tier 5 başvurusunda bulunması gerekmektedir. İngiltere geçici çalışma vizesi altında bulunan alt kategorilere göre başvuru işlemleri ve süreleri değişiklik göstermektedir.

İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi Gerekli Evraklar

İngiltere'ye geçici suretle çalışma amacı ile gitmek isteyen kişilerin gidiş amacını kanıtlayan evrakları ibraz etmesi gerekmektedir. İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi Başvurusu'nda bulunulabilmesi için her başvuru sahibinin Sponsorluk Sertifikası'na (Certificate of Sponsorship-CoS) sahip olması gerekmektedir. Bu belge ile kişi İngiltere'ye gidiş amacının çalışma olduğunu beyan etmiş olur.

Maddi Durum Yeterlilik Belgeleri; vize başvurusunda bulunan kişinin maddi kaynaklarının yeterli olduğunu ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi vize takip dosyasında banka hesap dökümü sunarak seyahat masraflarının ne şekilde karşılanacağını kanıtlamalıdır. Sunulan banka hesabında minimum £945 değerinde bakiye bulunması ve bu bakiyenin en az 90 gün önce banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. 
Seyahat Belgesi; İngiltere Vize başvurusunda bulunan her bireyin kimlik bilgilerini içeren ve vize süresini kapsayacak kadar geçerlilik tarihi bulunan bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
Sponsorluk Sertifikası'na (Certificate of Sponsorship-CoS); geçici suretle İngiltere'de çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken İngiltere'deki kurum/kuruluş ya da şirketten gelen onaylı Sponsorluk Sertifikası başvuru işlemleri için en önemli dokümandır. Ancak, Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi (UK Visas and Immigration)'ne kayıtlı olan ve Sponsorluk Lisansı'nı çıkarmış bir işveren bu belgeyi çalıştırmak istediği kişiye gönderebilmektedir.

Tier-5 Vize Kategorileri, başvuru sahiplerine 1 yıl ile 2 yıl süre ile İngiltere’de yaşama ve çalışma hakkı tanımaktadır.

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi Kategorileri

 • Sanatçı/Sporcu, Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi/(Vize Süresi 12 aya Kadar)
 • Din Görevlileri/Çalışanları İçin Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi/(Vize Süresi 24 aya Kadar)
 • Hayır Kurumlarında Çalışanlar İçin (Vakıf/Derrnek) Çalışma Vizesi/(Vize Süresi 12 aya Kadar)
 • Devlet Onaylı Değişim Programı (Erasmus Programı)/(Vize Süresi 12 ay ile 24 ay arasındadır)
 • Uluslararası Anlaşmalı Çalışan/(Vize Süresi 24 aya Kadar) olarak Tier 5 Vizesi başlığı altında 5 farklı kategori de başvurular kabul edilmektedir.

İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi kategorileri altında başvuru yapılabilmesi için sağlanması gereken belirli koşullar bulunmaktadır.

İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi Harç Ücreti

İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi için kişi sahip olduğu evraklara uygun olarak alt vize kategorisi seçmek ile yükümlüdür. Seçilen başvuru türü kişinin dosyası için önem taşımaktadır. Yanlış seçilen başvuru türü, kişinin vize başvuru sonucunun olumsuz olmasına neden olabileceği gibi bir sonraki başvurusu için mevcuttaki evraklarının güncelliğini yitirmesi ve yeniden evrak temini sağlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Tier 5 vize kategorileri için verilen ücretler yalnızca konsolosluk harç bedelleridir. Başvuru sahibi tercih ettiği hizmetler dahilinde ek ücret ödemekle yükümlüdür. 

İngiltere Tier-5 Vizesi Sonuçlanma Süresi

İngiltere Tier-5 Vize Başvurusu'nda bulunan kişilerin başvuru gününden itibaren vize kararı için beklemesi gereken süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu süre konsolosluğun yoğunlupuna ve resmi tatil günlerine göre değişmektedir. Ancak daha hızlı sürede İngiltere Tier-5 Vize Sonucunu öğrenmek isteyen başvuru sahipleri için ekspres vize uygulamaları bulunmaktadır. Konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi sistemi üzerinden gerekli ödemelerin gerçekleştirilmesi ile kişi Priority Visa Service/Öncelikli Vize Servisi Hizmeti ile işlem süresini 3-5 iş günü olarak belirleyebilmektedir. Daha acil başvurular için ise 24 saatte vize kararının açıklanmasını sağlayan Super Priority Visa Service/Süper Öncelikli Vize Servisi ile kişi vize kararını öğrenmiş olur. 24 saatte Hızlı İngiltere Vizesi için yalnızca İstanbul ilindeki başvuru merkezinden yapılan başvurular kabul edilmektedir. Bu servislerden yararlanmak isteyen bireylerin vize ücretine ek olarak Priority Visa Service/Öncelikli Vize Servisi Hizmeti için £212 ödemesi gerekirken, Super Priority Visa Service/Süper Öncelikli Vize Servisi için ise £956,00 ek katma değer ücreti ödemesi gerekmektedir.

Tier 5 Puanlama Sistemi Nedir?

Tier 5 vizesi puanlama sistemine dayalı bir vize türüdür. Tier 5 vize başvurusu için toplam 40 puan toplanması gerekmektedir. Tier 5 vizesi ile geçici çalışma amacıyla İngiltere’de bulunmak isteyenler için belirlenen “Puana Dayalı Sistem” içinde;

 • İngiltere'de kişinin çalışacağı kurum tarafından verilen Resmi Kabul Mektubu (COS Belgesi); 30 Puan,
 • İngiltere’de seyahat masraflarının karşılığı maddi kaynağın bankada para karşılığı olarak bulunması:10 puanı karşılamaktadır.

İngiltere Tier 5 “Biyometrik Oturum İzni” Uygulaması Nedir?

İngiltere Konsolosluğu, Tier 5 Çalışma Vizesi ile gönüllü iş etkinliği sürdürmesi gereken kişilere, program süresi kadar vize tanımaktadır. İngiliz Hükümeti tarafından yeni “Biyometrik Oturum İzni” uygulamasının yürürlüğe sokulmasından ötürü vize başvurularına 30 gün süreli vize ('vignette sticker') onayı verilmektedir.

Ancak kişinin İngiltere'ye girişinden sonra 10 gün içerisinde Biometric Residence Permit için vize başvurusunda belirttiği adrese yakın bir Posta Ofisi'ne gitmesi gerekmektedir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yasal izin postaneden teslim alındıktan sonra yürülüğe girmektedir. Eğer Tier 5 vize sahibi, 30 gün içerisinde İngiltere'ye giriş yapamaması durumunda vizesi zaman aşımına uğrayacağından Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. 

İngiltere Tier 5 Vizesi Dikkat Edilmesi Gerekenler? 

 • Tier 5 vizesi için gerekli evrakların İngiltere Konsolosluğu tarafından istenilen formatta, aslı ile tercümesinin birlikte sunulması ve seyahat amacının gerekçelerini açık/net beyan edilmesi; İngiltere Tier 5 başvuru işlem sürecini olumlu etkileyen unsurlardır.  
 • Tier 5 vize için İngiltere’de bulunma amacını karşılayan lisanslı kişi veya kurumdan sponsor desteği alındığını kanıtlayan COS Belgesi başvuru için önemli bir evraktır. Tier 5 başvuruları için lisanslı kurum tarafından sponsorluk desteğinin sağlanması zorunlu bir şarttır.
 • Ancak İngiltere’de yerleşik olan kuruluşun sponsorluk anlaşması bulunmaması halinde uluslararası sponsorluk lisansı için UKBA Home Office sayfasından premium sponsor kuruluş listesine ulaşabilirsiniz. Örneğin; British Council  sponsor kuruluş desteği konusunda işbirliği yapabilmektedir. 
 • Tier 5 Puanlama Sisteminin önemli kısmını oluşturan COS Belgesi içinde yer alan bilgilerin, resmi evraklarla kanıtlanması mecburidir. Tier 5 vizesi için gerekli evrakların başvuru sırasında asıllarının yanında fotokopilerinin de sunulması gereklidir.
 • Belgelerin asıllarının teslim edilmemesi halinde başvurunun ertelenme ve reddedilme riski ortaya çıkarken; asıl belgelerin fotokopilerinin hazır olmaması durumunda ise, asıllarının iade edilmemesi söz konusu olabilmektedir.
 • İngilizce olmayan destekleyici belgelerin ise mutlaka tercümesi ile birlikte teslim edilmesi zorunludur. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı ve aslına uygun tercüme edildiğine dair tasdik şerhi gerekir. Bu tercüme belgesi üzerinde tarih  ve tercümanın imzasının bulunmasına dikkat edilmelidir.
 • Tier 5 tüm vize kategorilerindeki başvuru sahipleri maddi yeterlilik şartını karşılamaları gerekmektedir. Başvuru tarihinden en az 90 gün öncesinde İngiltere’de kalış süresince maddi gereksinimleri karşılayacak miktarın  banka hesabında beyanı zorunludur.

Uyarı(!) İngiltere Tier 5 Vizesi başvurusunda bulunan kişilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmamaktadır.

İngiltere Tier 5 Vizesi Online Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere Konsolosluğu Tier-5 Vize işlemleri için müracaatları doğrudan kabul etmemektedir. İngiltere Konsolosluğu’na ait resmi web sitesi üzerinden online olarak İngiltere Vize Başvuru Formu doldurularak ön başvuru yapılmalıdır.

İngiltere Tier-5 Vizesi işlemleri için başvurular, İngiltere İçişleri Bakanlığı-Hudut Muhafaza Dairesi (UKBA) tarafından yetkilendirilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığıyla kabul edilmektedir.

Konsolosluk tarafından outsource edilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezi, İngiltere Tier 5 Vizesi müracaatlarını kabul edebilmek için randevu alınmasını zorunlu tutmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu’na vize başvuru dosyasının teslimi için randevu alınması gerekir. Sistemde önerilen randevu tarih ve saati içinden uygun olan randevu tarihi, başvuru sahibi tarafından onaylanarak, İngiltere Konsolosluğu Tier-5 Vize Müracaatı için hazırlanması gereken evrakların listesi sistem tarafından sunulmaktadır.

Randevu alımının ardından online sistem üzerinden güvenli ödeme sistemine yönlendirme yapılmaktadır. Online vize başvuru işlemi bittiğinde, ödeme ve randevu konfirmasyon emaili ulaştırılmaktadır. 

İngiltere Konsolosluğu’na İngiltere’de geçici çalışma amacına uygun sunulan Tier-5 Vize başvuru dosyası içinde, online İngiltere Vize Başvuru Formunun çıktısı, randevu bildirim kağıdı, vize ücretinin ödendiğine dair e-mail yazısı ve evrakların orijinalleri ile fotokopileri birlikte hazır bulundurulmalıdır.

İngiltere’de geçici çalışma planı olan kişiler, İngiltere Tier-5 Vize başvurularını seyahatlerinden 3 ay öncesine kadar yapma hakkına sahiptirler. Bu nedenle zamanında yapılmayan başvurular nedeni ile yaşanan gecikmelerden konsolosluk sorumlu olmayacaktır. İngiltere Konsolosluğu, Tier-5 Vize Başvurularını 3 hafta içerisinde sonuçlandırmaktadır.

ingilizkonsoloslugu.org Alenn ddw'ye ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu'nun Resmi web Sitesi İle İlgilisi Var Mıdır?
Alenn ddw, Google optimizasyonu metotlarını kullanarak farklı alan adları edinen ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlerinden reklam almaktadır. ingilizkonsoloslugu.org’un, İngiltere Konsolosluğu ya da İngiltere Büyükelçiliğiyle hiçbir akalası yoktur. Alenn ddw, tecrübeli vize uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Alenn ddw sitelerinde bulunan hiçbir bilgi Konsoloslukların resmi bilgilendirilmeleri değildir.  Alenn ddw siteleri vize başvuru sahiplerini bilgilendirme amaçlı vize işlemleri konusunda tecrübeli temsilciler tarafından hazırlanmıştır. Sorularınızı ya da eksik gördüğünüz bilgileri www.alennddw.com/contact adresindeki iletişim formunu doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Vize temsilcilerimiz en kısa sürede talebinizi dikkate alacak ve gerekli incelemeyi ve düzenlemeyi yapacaktır.

İngiltere Tier-5 Vizesi Biometrik Veri Alım İşlemi

İngiltere Vize Başvuru Merkezi’ne başvuru dosyasının  teslimi sırasında biyometrik bilgilerini (parmak izi ve dijital yüz fotoğrafı) ibraz etmelidirler. Başvuru sahibi biyometri işleminin tamamlanması için randevu saatinde İngiltere Vize Başvuru Merkezi’nde bulunması gerekmektedir.

Uyarı (!) İngiltere Geçici Çalışma Vizesi Tier-5 kategorisinde başvuruda bulunmak isteyen kişilerin, konsolosluk tarafından talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vize takip dosyasında ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde hatalı veya eksik işlem sonucu ret alan başvurulardan konsolosluk sorumlu olmayacaktır.

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular