İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye'de Üniversite Eğitimi

İngiltere Vatandaşı Öğrenciler İçin Türkiye'de Üniversite Eğitimi

Türkiye’de Yüksek Öğrenim Sistemi, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye'de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye'de Akademik Yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki Akademik Tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunurken Türkiye'deki Üniversiteler Devlet Üniversitesi ve Vakıf Üniversitesi olmak üzere ikiye ayrılır. Vakıf Üniversiteleri doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen paralı ancak Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim verek kuruluşlardır. Vakıf Üniversiteleri'nin çoğunda eğitim dili İngilizce'dir. Çoğu Vakıf Üniversitesi yeterli düzeyde İngilizce Dil Bilgisine sahip olmayan öğrenciler için hazırlık sınıfı açmıştır. Bu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilerin eğitim dili eğitim süresi boyunca İngilizce olacaktır.

Türk Üniversiteleri'nde

 • Ön Lisans Programları

 • Lisans Programları

 • Yüksek Lisans Programları

 • Doktora Sonrası Programlar gibi eğitim dalları bulunmaktadır.

İngiltere'den Öğrenci Kabulü

2010 yılından bu yana Türkiye'deki Üniversitelere öğrenci kabulü, üniversitelerin bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.
Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise İngiltere Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön Lisans (2 Yıl)

Ön Lisans Eğitimi için farklı bir konu konuda eğitim proramı vardır. Eğitim süresi 2 yıldır. Ön Lisans Mezunları, merkezi bir sınava girmeden Ön Lisans diplomasını alabilmektedirler.

Lisans (4 Yıl)

Eğitim süresi genelde 4 yıldır. Bu zaman dilimi içerisinde kişi Tıp ve benzeri bazı özel programlarda eğitim görüyorsa 6 yıl ve daha fazla süreliğine üniversite okuyabilir.

Yüksek Lisans

Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans  programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.

Doktora Sonrası Programlar

Türkiye’de Doktora Sonrası Programlar ile ilgili olarak da eğitim verilmektedir. Eğitim süresi programa ve üniversitelere göre değişmekle beraber kişinin hangi dalda doktora yapmak istediği önemlidir.

Türkiye’de Üniversiteler

Türkiye'de 2 tür Üniversite vardır:

 • Devlet Üniversiteleri
 • Vakıf Üniversiteleri

Tüm Üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Sonrası programları sunulmaktadır. 

Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

İngiltere uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili, üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir. Uygun koşul ve şartları sağlamayan kişilerin eğitim başvuruları kabul edilmemektedir.

Lisans Programları'na Başvuru

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisans Eğitimi Almak İsteyen İngiliz Öğrencileri'nden aşağıdaki belgeler istenmektedir. Ancak konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
 • Lise Diploması ve Çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
 • Onaylı Transkript ve Çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
 • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
 • Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
 • Finansal Teminat Mektubu
 • Kayıt Harç Ücreti

Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvim'de ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir. Kayıt tarihini geçiren öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu sebepleme zamanlama eğitim başvuruları için önemli kriterlerdendir.

Yüksek Lisans Programları'na Başvuru

Türkiye’de Yüksek Lisans Eğitimi almak isteyen İngiltereli öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
 • Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
 • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
 • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
 • Niyet Mektubu
 • Tavsiye Mektupları
 • Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
 • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibate geçilmelidir)
 • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
 • Finansal Teminat Mektubu
 • Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir. Kayıt tarihini geçiren öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu sebepleme zamanlama eğitim başvuruları için önemli kriterlerdendir.

Türk ve İngiltere Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

İngiltere Üniversiteleri ile Türk Üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkan sağlamaktadır.
Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk Üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Vakıf Üniversiteleri için geçerli olan okul kayıt ücreti, okula ve öğrencinin burs durumuna göre değişmektedir. Finansal olarak net bilgi her öğrenciye özel olarak verilebilir. Burs oranı, okul ve bölüm gibi kriterler her öğrenci için farklı bir bütçe çıkmasına neden olacaktır.

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başında Türk Hükümeti Yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası Öğrenciler için katkı payları Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için farklıdır. Bu fark, her Üniversite için değişiklik gösterebilir. Devlet Üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür (örgün-ikinci öğretim), bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, Üniversite Senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf Üniversiteleri'nde ise katkı payları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini Yıllık Katkı Payları

Lisans Programları

1.Devlet Üniversiteleri:

 • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler:  240 – 750 Amerikan Doları
 • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler: 450 – 750 Amerikan Doları

2.Vakıf Üniversiteleri:

• 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

Yüksek Lisans Programları

1.Devlet Üniversiteleri:

 • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler: 300 – 600 Amerikan Doları
 • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler: 600 – 900 Amerikan Doları 

2.Vakıf Üniversiteleri:

 • 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

İngiltereli Öğrencilere Verilen Burslar

Vakıf Üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi İngiltere Vatandaşı Öğrencilere de çok sayıda burs imkanı sunmaktadır. 
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki burs imkanı bulunmaktadır:

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları, eğitimlerini finanse etmeleri için Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri'ne çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye’de eğitim gören Uluslararası Yükseköğretim Öğrencileri'ne verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

Tübitak, aşağıdaki programlara devam eden Uluslararası Öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

 • Uluslararası Öğrenciler için Lisans Burs Programı
 • Yabancılar için Araştırma Bursu
 • Az Gelişmiş Ülkeler için Yüksek Lisans Burs Programı
 • Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans Burs Programı

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular